top of page

Narodil sa 31. marca 1943 v Žiline.  Po presťahovaní  do Trenčína študoval na Gymnáziu Ľ. Štúra. Od roku 1964 navštevoval SVŠT v Bratilave - študijný odbor architektúry. Počas štúdia si svoju kresbu zdokonaľoval

u Prof. Antala. 

Súčasne sa venuje výtvarnej tvorbe a ako člen Spolku výtvarníkov Slovenska sa zúčastňuje výstav na Slovensku a  zahraničí. 

Venoval sa aj grafickej činnosti , spolupracoval s reklamnou agentúrou ERPO i Neografiou - Martin.

Je autorom insignií a pamätnej medaile Trenčanskej univerzity. 

V roku 2006 bol jeho obraz " Hudobné slávnosti " použitý ako predloha pre plagát festivalu Bratislavské hudobné slávnosti.

V súčasnosti sú jeho diela vystavované v Európe i USA. 

Autor žije a tvorí v Trenčíne.

bottom of page