GALÉRIE

Trenčin -  Galéria Vážka  - Mierové nám. 19

Bratislava  -  Dielo art  - Obchodná 35

Žilina -  Galéria M -  Mariánske nám.10

Michalovce -  Galéria Dielo - Nám. Osloboditeĺov 24

Trnava -  Galéria DaG  - Hlavná č.17  

Brno  -  Galérie Dílo  - Lidická 7

Zlín  -  Galérie pod Radnicí,  Bartošova ul .12

Olomouc  -  Galéria Labyrint - Palackého 9