O OBRAZOCH

Pútavý svet obrazov a tvarov ma začal fascinovať už v útlom detstve, kedy som ako malý chlapec začal so svojimi prvými pokusmi o stvárnenie prírody, vecí a ľudí vôkol seba. Pribúdajúcimi rokmi, ako sa zdokonaľovala moja kresba i maľba začal moje zmysly zaujímať svet imaginárny, nepoznaný a tajomný, v ktorom som stále viac objavoval nové možnosti inšpirácie i vyjadrenie seba samého.

Farba, štruktúra so zameraním na detail v spojitosti s rozličnými technikami zohrávajú dôležitý prvok v mojich obrazoch, spolu s fascináciou pre implementovanie renesančných prvkov maľby starých majstrov.

Inšpiráciu nachádzam nielen v bežnom živote a prírode, ktorá poskytuje nevyčerpateľné a stále nové farebné aj tvarové variácie, ale i v hudbe, ako ďalšej dimenzii abstrakcie. Ústredným motívom v mojej tvorbe je žena, ako záhadný objekt obdivu a večný zdroj inšpirácie.

Teší ma, keď sa mi podarí vtiahnuť  diváka do deja v obraze a naviac ho zapojiť prostredníctvom jeho vlastnej fantázie. Snažím sa docieliť, aby moje obrazy evokovali kladné pocity, provokovali myseľ a zároveň nadchýňali svojou poetickou pestrosťou.